Elite Floor Project

Перл Уайт
Формат 60x60 / 59x59 / 45x45 / 44x44 тип поверхност...
Шампейн Крим
Формат 60x60 / 59x59 / 45x45 / 44x44 тип поверхност...
Силвер Грэй
Формат 60x60 / 59x59 / 45x45 / 44x44 тип поверхност...
Джуэл Голд
Формат 60x60 / 59x59 / 45x45 / 44x44 тип поверхност...
Лакшери Дарк
Формат 60x60 / 59x59 / 45x45 / 44x44 тип поверхност...